Selecteer een pagina

Over Stichting IT4Kids

Elk kind doet mee! Stichting IT4Kids zet zich in voor kinderen. Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 423.000 kinderen (bron: Jeugdsportfonds, resp. SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Veel kinderen uit deze groep missen de kans om te kunnen sporten. Waarden en skills als respect, weerbaarheid, samenwerken, omgaan met verlies, respect worden geleerd bij het meedoen aan sporten. Waarden en skills die zo belangrijk zijn in elke fase van ons leven. IT4Kids vindt dat elk kind moet meedoen!

IT4Kids zamelt gebruikte en afgeschreven hardware in en schenkt, namens de donateur, de waarde hiervan aan de goede doelen die zich in zetten voor kinderen.

Ga naar de website van IT4Kids